In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Gerard Kruidhof heeft na vier jaar voorzitterschap zijn functie neergelegd. Huidig bestuurslid Luuk Tuinstra zal hem als nieuwe voorzitter opvolgen. Ook Jan Olthof treedt terug als lid van het bestuur. Pieter ’t Hart en Lucia Roorda zullen als nieuwe bestuurder respectievelijk penningmeester toetreden tot de Stichting. Huidig penningmeester Ida Rijskamp-Bansberg blijft aan als lid van het bestuur. Het bestuur van de Stichting wil Gerard en Jan heel hartelijk bedanken voor hun inspanningen als bestuurslid en heet Pieter en Lucia van harte welkom als lid van het Stichtingsbestuur.

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk doet ook dit jaar mee met de Rabo ClubSupport, een jaarlijkse campagne van de Rabobank om verenigingen, clubs en stichtingen te stimuleren en financieel te ondersteunen. Leden van de coöperatieve Rabobank kunnen tijdens deze campagne hun stem uitbrengen op hun favoriete club om hen te stimuleren hun doelen te bereiken. Ieder lid kan één stem uitbrengen op drie verschillende clubs, stichtingen of verenigingen. Hoe meer stemmen, hoe meer geld een club ontvangt. Dit jaar hebben de leden van 5 tot en met 27 september gelegenheid om te stemmen.
               Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk zal het via de ClubSupport ontvangen geld besteden aan het onderhoud van het kerkhof rondom de kerk en de aankomende restauratie van het Lohmanorgel. Het kerkhof wordt tot op heden gemaaid door de gemeente Eemsdelta, maar deze zal hier in de toekomst mee stoppen. Een goed onderhouden kerkhof is belangrijk voor het aanzien van zowel de kerk als het dorp, vandaar dat de Stichting via deelname aan de ClubSupport geld hoopt te ontvangen om te voorzien in het onderhoud van het terrein. Daarnaast staat de Stichting aan het begin van een lang traject voor de restauratie van het Lohmanorgel. De financiering van deze restauratie zal plaatsvinden door middel van fondswerving in de vorm van subsidies, giften en acties. Gezien de omvang van de restauratie en de bijbehorende begroting, zijn alle bijdrages aan het herstel van het orgel welkom. De Stichting hoopt via deelname aan de ClubSupport hier voor een deel in te voorzien.
               Mogen wij voor het onderhoud aan het kerkhof en de orgelrestauratie rekenen op uw stem? En zou u uw familie, vrienden en kennissen ook willen wijzen op de deelname van onze Stichting aan de Rabo ClubSupport? Zo hopen we dat de Bartholomeüskerk die bewonderenswaardige publiekstrekker blijft waar iedereen trots op kan zijn.

Op 24 augustus jongstleden heeft de Stichting de jaarlijkse Bartholomeüsdag gevierd, dit jaar haar vierde verjaardag sinds de oprichting. Naar aanleiding van dit heuglijke feit organiseerden wij voor onze donateurs op 27 augustus een beklimming van de toren van de Bartholomeüskerk. Onder leiding van onze ervaren gids Jan Olthof werd een tiental donateurs verspreid over de dag rondgeleid door de toren.
Onderweg kwamen zij diverse bijzonderheden tegen, zoals het uurwerk van de toren, dat de wijzerplaten en de klokken aandrijft, en de houten klokkenstoel, waarin beide luidklokken hangen. Bovenin de toren konden de donateurs dankzij het heldere weer genieten van een prachtig uitzicht over Stedum en verre omgeving. Rondom de beklimmingen werden zij vanuit het bestuur getrakteerd op koffie/thee en koek. Het bestuur van de Stichting kijkt terug op een  geslaagde donateursactiviteit en ziet uit naar haar volgende verjaardag.

Op 10 en 11 september jongstleden was de Open Monumentendag 2022, met dit jaar als thema ‘Duurzaamheid’, onder de slogan ‘Duurzaam duurt het langst’. De Bartholomeüskerk van Stedum deed ook dit jaar mee met dit evenement en was op zaterdag 10 september tussen 10:00 en 17:00 uur geopend. Gedurende dag waren onze gidsen aanwezig om belangstellenden rond te leiden en te vertellen over de lange geschiedenis van de Bartholomeüskerk en haar gebruikers, terwijl ter verhoging van de sfeer op de achtergrond koorzang werd afgespeeld. Het bestuur van de Stichting heeft tientallen bezoekers mogen ontvangen in haar kerk en kijkt terug op een geslaagde dag.

Verdere adresgegevens vindt u onder ‘contact’.