Het activiteitenjaar van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk is bijna afgesloten. Ook dit jaar is de Bartholomeüskerk het middelpunt geweest van diverse activiteiten, zoals de Orgeldag Noord-Nederland in mei, de Bartholomeüsdag in augustus en de Open Monumentendag in september. Tijdens deze evenementen werd onder andere het orgel bespeeld, beklommen donateurs de toren en werden bezoekers rondgeleid door de kerk, terwijl op de achtergrond koorzang werd afgespeeld. Naast deze activiteiten was de Bartholomeüskerk van mei tot en met september het startpunt voor de kunst- en cultuurroute ‘Sterren op het Hoogeland’, waarvan de deelnemers op vrijdagochtenden de kerk aandeden. Verder was onze Stichtingskerk van april tot en met oktober op zaterdagmiddagen tussen 13:00 en 16:00 uur geopend voor belangstellenden, die door onze gastheren hartelijk werden ontvangen en eventueel rondgeleid.
               Voor volgend jaar hoopt het bestuur van de Stichting, naast bovenstaande gelegenheden, meer activiteiten voor haar donateurs te organiseren. Onze donateurs, waarvan het overgrote deel woonachtig is in Stedum, zijn dankzij hun jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud van kerk van groot belang voor de instandhouding van dit rijksmonument. Om onze waardering voor hun aandeel in het behoud van de kerk te onderstrepen en de band met de Stichting en de kerk te versterken, willen wij als bestuur het aantal activiteiten voor donateurs uitbreiden. Zo hopen we ook in het nieuwe jaar de Bartholomeüskerk en haar eeuwenoude geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Wij zien er naar uit u tijdens één van deze gelegenheden in onze kerk te ontvangen!

Naar aanleiding van haar deelname aan de Rabo ClubSupport heeft de Stichting een bedrag van € 178,88 mogen ontvangen. De opbrengst zal besteed worden aan het onderhoud van het kerkhof en de restauratie van het orgel. Het Stichtingsbestuur wil iedereen die zijn of haar stem op de Stichting heeft uitgebracht, daarvoor hartelijk bedanken.

Verdere adresgegevens vindt u onder ‘contact’.